Alles over partneralimentatie

 • 26 september 2018
 • Bij een scheiding komt een heleboel kijken. Zo moeten er een aantal belangrijke documenten worden verzameld, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld bij kinderen jonger dan 18 jaar en er moeten echtscheidingsstukken worden ondertekend. Maar het kan ook het geval zijn dat er partneralimentatie moet worden betaald. Dit gebeurt alleen wanneer er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In deze blog vertellen we u deze voorwaarden, en alles wat u nog meer moet weten over partneralimentatie.

  Wat houdt partneralimentatie in?

  Er is sprake van partneralimentatie als u of uw ex-partner niet genoeg geld heeft om van te leven na de scheiding. In dit geval is de ander verplicht om hieraan bij te dragen. Het is hierbij wel zo dat het beschikbare geld in eerste instantie bedoeld is voor de kinderalimentatie.

  Waarom partneralimentatie?

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat u een onderhoudsverplichting aan. Deze onderhoudsverplichting eindigt niet per definitie wanneer u ervoor kiest om het huwelijk of het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Als u kiest voor het huwelijk hoort hier een zogenaamde lotsverbondenheid bij, welke doorloopt na een scheiding. Tijdens uw huwelijk heeft u wellicht bepaalde keuzes gemaakt over de rolverdeling binnen jullie huwelijk. Zo kan het goed voorkomen dat de ene partner een stuk minder heeft gewerkt en dus ook minder inkomsten heeft dan de andere partner. Daarom zal de ander in dit geval moeten bijdragen aan het levensonderhoud van de ex-partner. Zo wordt dit verschil deels opgeheven.  

  Wanneer partneralimentatie?

  Partneralimentatie is in Nederland niet afhankelijk van de schuldvraag. Door wie het huwelijk is beëindigd of door wie deze beëindiging komt, is dus niet belangrijk. Er is sprake van partneralimentatie wanneer een van de ex-partners niet kan voorzien in zijn of haar levensonderhoud, of dit zich niet in redelijkheid kan verwerven. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard die tijdens het huwelijk werd gehanteerd. U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de duur van de partneralimentatie. Als er niks wordt afgesproken, gelden automatisch de wettelijke termijnen. Voor 1 juli 1994 golden er geen wettelijke termijnen hoe lang de betalingsverplichting voor de partneralimentatie doorloopt. Na 1 juli 1994 zijn er echter wel wettelijke termijnen opgesteld. Voor huwelijken zonder kinderen die minder dan 5 jaar duurden, is de wettelijke termijn gelijk aan de termijn hoe lang het huwelijk duurde. Voor huwelijken met kinderen, of huwelijken zonder kinderen die langer dan 5 jaar duurden, is de wettelijke termijn maximaal 12 jaar.

  Hoe partneralimentatie berekenen?

  U kunt ervoor kiezen om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Vaak wordt de hoogte van dit bedrag eerst overlegd met een advocaat, mediator of notaris, afhankelijk van hoe u de scheiding regelt. Dit gebeurt door eerste de behoefte te berekenen, en vervolgens de draagkracht te berekenen. Dit wil zeggen dat er wordt berekend in hoeverre de ex-partner dit bedrag kan betalen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over het bedrag, kan de rechter dit voor u doen. De bedragen die moeten worden betaald aan partneralimentatie worden elk jaar aangepast aan de loonstijgingen. Op 1 januari van elk nieuwe jaar gaan de nieuwe bedragen voor partneralimentatie in. Deze bedragen worden in november vastgesteld. Bij het bepalen van het bedrag aan partneralimentatie kijkt de rechter naar uw situatie en naar de cijfers. Er wordt beoordeeld of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen.

  Wanneer stopt partneralimentatie?

  Als er geen sprake is van wijzigingen in de situatie, stopt de partneralimentatie na de wettelijke termijn. Er zijn echter een aantal situaties waarbij de betalingsverplichting eerder stopt. Dit is het geval wanneer uw ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te kunnen leven, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, of als uw ex-partner overlijdt.

  Wanneer partneralimentatie bij samenwonen of bij samenlevingscontract?

  De onderhoudsverplichting die u aangaat wanneer u kiest voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, geldt niet wanneer u gaat samenwonen. Als u gaat samenwonen kunt u er wel voor kiezen om dit op te nemen in een samenlevingsovereenkomst. Ook na de scheiding kan de onderhoudsverplichting nog worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

  Is partneralimentatie aftrekbaar?

  Partneralimentatie mag fiscaal worden afgetrokken door de ex-partner die alimentatie betaalt. De afspraken hierover moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd en door allebei de ex-partners zijn ondertekend. De ontvanger van de partneralimentatie moet hier belasting over betalen.


  We vertellen u graag meer

  Kennis maken met
  één van onze meesters?