Pensioenverdeling bij een echtscheiding

  • 18 mei 2017
  • Het is belangrijk dat gescheiden vrouwen praten over het verdelen van het pensioen gedurende de scheiding. Anders kan dit mogelijk leiden tot een fors pensioenkort bij vrouwen. Maar liefst twee derde van de gescheiden vrouwen praten hier op dit moment niet over. Uit onderzoek van Motivaction is gebleken dat ongeveer 45 procent van de vrouwen onterecht denkt dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen. Echter, een scheiding heeft gevolgen voor allebei de partners wat betreft het opgebouwde pensioen. Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat één vierde van de vrouwen niet weet dat ze tijdens hun huwelijk pensioen hebben opgebouwd en weet één derde van de vrouwen niet dat ze bij een scheiding informatie moeten vastleggen over het pensioen. ‘Zeer verontrustende cijfers’, zo noemt voorzitter Josine Westerbeek-Huitink van mijnpensioenoverzicht.nl de resultaten. Zij vertelt dat vrouwen te weinig nadenken over hun pensioen. Naast afspraken over het huis, de kinderen en alimentatie is het ook zeer belangrijk om afspraken te maken over het pensioen. De uitbetaling verloopt niet meer automatisch via de pensioenuitvoerder wanneer vrouwen niet binnen twee jaar melden dat ze niet meer getrouwd zijn. Het is niet het geval dat het recht op het deel van het pensioen volledig vervalt, maar het betekent dat er gevraagd moet worden of ex-partner het pensioen op de ingangsdatum betaalt. In sommige gevallen is dit contact niet gewenst. Daarbij is er in zo’n geval sprake van een kantonrechter. Wanneer niemand je wijst op het feit dat pensioenverdeling bestaat, dan kan dit zomaar grote financiële gevolgen hebben. In het ergste geval krijgt u zelfs een fors lager pensioen dan waar u eigenlijk recht op heeft. Een voormalige partner heeft volgens de wet bij een scheiding recht op de helft van het opgebouwde pensioen van de ex-partner, tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is mogelijk om andere afspraken hierover te maken in een echtscheidingsconvenant


    We vertellen u graag meer

    Kennis maken met
    één van onze meesters?