Getrouwd na 1 januari 2018 en scheiden

 • 16 juli 2018
 • U heeft vast al wel gehoord van de nieuwe huwelijksregels die vanaf januari 2018 gelden. Vóór 2018 trouwde men standaard in gemeenschap van goederen waardoor alle bezittingen vanaf het moment van trouwen gedeeld worden; ook schulden en vermogen. Wanneer men ging scheiden, werd alles fifty-fifty verdeeld; nogmaals ook de schulden en het vermogen. De enige manier om dit te omzeilen, was door op huwelijkse voorwaarden te trouwen, wat apart vastgelegd moest worden bij de notaris. Vanaf 2018 is dit standaard het geval en trouwt u altijd in beperkte gemeenschap van goederen (tenzij anders aangegeven). Dit heeft gevolgen op verschillende vlakken, ook wanneer u gaat scheiden. Let wel op, deze nieuwe regels gelden alleen wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan na 1 januari 2018.

  Wat is er veranderd aan de huwelijksregels in 2018?

  Het is nog steeds mogelijk om toch in gemeenschap van goederen te trouwen, echter moet u hiervoor wel naar de notaris om dit vast te laten leggen. Het is daarbij wel heel belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, in het geval het huwelijk toch strandt. Ook wanneer u gaat scheiden is er heel wat veranderd. Dit zijn de belangrijkste regels die veranderen: - Bezittingen en schulden die de partners al vóór het huwelijk hadden, worden bij scheiding niet verdeeld en blijven van de desbetreffende persoon. Heeft u een studieschuld of andere schuld die u opgebouwd heeft voordat u ging trouwen (of een geregistreerd partnerschap aanging), of juist voordat u ging trouwen een groot bedrag op uw spaarrekening staan, dan blijft dat van u en wordt dit niet van u samen. Wanneer u gaat scheiden, wordt dit dus ook niet verdeeld onder beiden. Wanneer het geld op een rekening staat die van u beiden is, moet dit wel worden verdeeld. - Alles wat samen, tijdens het huwelijk gekocht is, is van u beiden. Deze spullen en andere bezittingen zullen dus moeten worden verdeeld wanneer u gaat scheiden. - Dit geldt echter niet voor schenkingen en erfenissen. Wanneer deze tijdens het huwelijk (of voor het huwelijk) gedoneerd zijn aan één van u beiden, is en blijft dat ook van deze persoon en wordt dus niet verdeeld. Is de erfenis of schenking nagelaten aan beiden, dan moet deze wel verdeeld worden. - Wanneer u een eigen bedrijf gestart bent voordat u ging trouwen, blijft dit bedrijf van u en hoeft de waarde hiervan bij scheiding niet verdeeld te worden. Wanneer dit echter gebeurd is tijdens het huwelijk, moet dit wel verdeeld worden.

  De verdeling van bezittingen wanneer u vóór 1 januari 2018 getrouwd bent

  Wanneer u vóór 1 januari 2018 getrouwd bent, moeten de bezittingen natuurlijk verdeeld worden volgens de “oude” regels. In beginsel is in de wet bepaald dat ieder de helft krijgt van de gemeenschappelijke bezittingen. Wanneer er andere afspraken gemaakt zijn of worden, dan wordt dit meegenomen in het echtscheidingsconvenant. Ook onder de “oude” regels zijn er privé goederen die niet meegenomen worden bij de verdeling, maar het kan lastig zijn om te bepalen welke goederen daar precies onder vallen. Ook is er vaak sprake van een verrekening van vermogen, ook wanneer u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Daarnaast moeten niet alleen het vermogen en de bezittingen verdeeld worden, maar ook de schulden. Wanneer een van de partners mee heeft betaald aan de schuld van de ander zonder dat daar iets over vast is gelegd, moet er in het scheidingsconvenant opgenomen worden welk bedrag terugbetaald moet worden. De afspraken over een gezamenlijke woning of gezamenlijke aandelen in een BV moeten worden vastgelegd in een notariële akte. Deze verdeling kan erg lastig zijn. U wilt dat het eerlijk verdeeld wordt, maar ook dat de onderhandelingen rustig verlopen. Meesters in Mediation kan u daarbij helpen en kan u in de gehele scheidingsprocedure begeleiden, zodat u er samen aan uit komt.


  We vertellen u graag meer

  Kennis maken met
  één van onze meesters?