Waarom mediation bij een scheiding?

 • 20 augustus 2018
 • Wanneer u besloten hebt om te gaan scheiden, staat u een moeilijk proces te wachten. Zeker wanneer u samen een huis of misschien wel kinderen heeft. Naast dat het een emotioneel zware periode is, moet er ook veel geregeld worden en dat kan ervoor zorgen dat het zowel u en uw partner te veel wordt. Mediation kan helpen u scheiding prettiger en vlotter te laten verlopen, zodat u beiden sneller weer verder kan met uw leven.  

  Wat is scheidingsbemiddeling?

  Scheidingsbemiddeling is een ander woord voor mediation bij scheiding. Scheidingsbemiddeling is een vorm van bemiddeling tijdens een scheiding, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. Dat is de officiële definitie en het klinkt natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Kort gezegd is scheidingsbemiddeling een manier waarop u sneller tot beslissingen kunt komen en “beter” uit elkaar gaat. Zo worden meerdere ruzies over bijvoorbeeld verdelingen en de voogdij voorkomen, omdat alles besproken wordt onder begeleiding van een mediator.  

  Mediation bij scheiden: waarom?

  Wanneer er sprake is van een scheiding, volgt normaal gesproken een juridische procedure. Iedere partij heeft een advocaat en zo ontstaan er onderhandelingen. Uiteindelijk wordt het een kwestie van deze onderhandelingen “winnen” of “verliezen”, waardoor de relatie tussen u en uw partner onder druk komt te staan. Wanneer er gescheiden wordt met een mediator, wordt er zorg voor gedragen dat beide partijen duidelijk kunnen maken waar het conflict om gaat en dat beide partijen elkaars standpunt begrijpen. Ieders belangen worden in kaart gebracht en onder begeleiding komt u zelf tot een oplossing. Dit is beter voor de relatie op lange termijn. Daarnaast heeft mediation bij scheiden nog meer voordelen. Zo kan een scheidingsbemiddelaar het scheidingsproces versnellen. Jullie gaan namelijk met begeleiding in gesprek met elkaar. Natuurlijk wilt u de scheiding zo snel mogelijk achter de rug hebben. Dit komt voornamelijk doordat de emotionele verwerking van een scheiding pas van start gaat nadat de scheiding volledig rond komt. Duurt het echtscheidingsproces lang, dan wordt deze verwerking uitgesteld. Om de scheiding vlotter te laten verlopen, is mediation bij scheiden dus een verstandige keuze. Ook wanneer u samen kinderen heeft, is het verstandig om te kiezen voor scheidingsbemiddeling. Rondom de voogdij moet veel geregeld worden en daarnaast wilt u natuurlijk niet dat uw kinderen de dupe worden van de scheiding. De mediator kan u hier allemaal bij helpen, zodat ook de kinderen uiteindelijk met de scheiding en de regeling na de scheiding kunnen leven.  

  Hoe werkt mediation bij scheiding?

  Maar hoe werkt mediation bij scheiding nu eigenlijk? Nee, het is geen vorm van therapie om te proberen de stukken toch nog te lijmen. U hebt samen besloten te gaan scheiden, dus deze beslissing staat vast. Wanneer u mediation bij scheiding inschakelt, worden er eerst meerdere gesprekken gevoerd met de mediator. Deze gesprekken gaan over de beweegredenen en de gevolgen van de scheiding. Wanneer u samen kinderen hebt, wordt er een ouderschapsplan opgesteld. Ook wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld, hierin staan de afspraken die gemaakt zijn, bijvoorbeeld over de woning, de verdeling van de schulden, alimentatie en andere zaken. Iedere scheiding is natuurlijk anders, maar bij iedere scheiding wordt in ieder geval hulp geboden bij het opstellen van deze documenten en het voeren van de gesprekken hierover. Meer weten over mediation bij scheiding? Neem dan contact met ons op.


  We vertellen u graag meer

  Kennis maken met
  één van onze meesters?