Veranderingen op het gebied van partneralimentatie

 • 15 februari 2019
 • Al eerder schreven we over partneralimentatie. Wanneer u of uw ex-partner niet voldoende geld heeft om na de scheiding van te leven, is de ander verplicht om hieraan bij te dragen. Hier zitten wel verschillende regels aan. Ook zijn we aan een nieuw jaar begonnen en is het belangrijk om rekening te houden met de indexering van de partneralimentatie. Daarnaast staat de duur van de partneralimentatie regelmatig onder vuur. In dit artikel leest u meer over de veranderingen op het gebied van partneralimentatie.

  Indexeren van de partneralimentatie

  Allereerst is het goed om te weten wat indexering van alimentatie precies inhoudt. Elk jaar wijzigen de lonen en daarom moeten jaarlijks ook de alimentatiebedragen worden aangepast. Op 1 januari voor het nieuwe jaar wijzigt dit dan ook. Het indexcijfer voor 2019 is 2%, wat betekent dat wanneer u alimentatie betaalt, dit bedrag met 2% stijgt. Indexeren geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Het moet altijd, tenzij door de rechter is bepaald dat dit niet hoeft. Echter gebeurt dit niet automatisch. Wanneer de alimentatiebetaler simpelweg niet aan de indexatie denkt en hier niet op wordt gewezen, gebeurt er natuurlijk niets. Er wordt verwacht dat de alimentatiebetaler dit zelf toepast. Wanneer u alimentatie ontvangt, is het dus belangrijk om dit goed te controleren. Mocht het alimentatiebedrag al langer niet geïndexeerd worden, dan moet dit worden verrekend. Dit kan echter wel tot 5 jaar terug, daarna is het recht op inning van achterstallige indexering verjaard.

  Wetsvoorstel voor het verkorten van partneralimentatie

  Tweede Kamerleden Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) hebben een wetsvoorstel gedaan waarin de duur van de partneralimentatie wordt besproken. Hiermee willen ze de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk laten duren, met een maximum van 5 jaar. Hierbij zijn wel twee uitzonderingen, namelijk langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

  • Bij huwelijken van langer dan 15 jaar en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, zal de duur van partneralimentatie maximaal 10 jaar zijn. Wanneer een alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is en langer dan 15 jaar is getrouwd, is er ook een recht op 10 jaar alimentatie. Dit is echter een soort “overgangsmaatregel’ en deze vervalt na zeven jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen onder de 12 jaar wordt de duur van partneralimentatie maximaal 12 jaar.

  In het wetsvoorstel is daarnaast een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is er voorzien in overgangsrecht. De regelingen in het nieuwe wetsvoorstel verschillen erg van de huidige regels. Nu is het nog zo dat bij huwelijken zonder kinderen die korter duurden van 5 jaar, even lang partneralimentatie betaald moet worden als het huwelijk duurde. Voor huwelijken met kinderen of huwelijken zonder kinderen die langer dan 5 jaar duurden, is dit maximaal 12 jaar.

  Hulp bij het opstellen van partneralimentatie en meer

  Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u altijd terecht bij Meesters in Mediation. Wij zorgen ervoor dat alle zaken omtrent uw scheiding goed en soepel verloopt, zodat uw scheiding goed geregeld is en jullie er samen uitkomen. Neem voor meer informatie over partneralimentatie en andere zaken omtrent de scheidingcontact met ons op.


  We vertellen u graag meer

  Kennis maken met
  één van onze meesters?